Formularz zgłoszeniowy

Informujemy, że administratorem zbieranych danych osobowych jest AB Job Service Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Rymarskiej 19/8, 53-206 Wrocław. Dane kontaktowe Administratora dostępne są na stronie www.abpraca.pl w zakładce 'Kontakt". Bezpośredni kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem iod@abpraca.pl.

Dane w zakresie imion i nazwiska, daty urodzenia, wykształcenia i doświadczeń zawodowych są przetwarzane w oparciu o zakres określony przez przepisy Kodeksu Pracy.

Pozostałe podane przez Państwa dane, w tym dane kontaktowe, przetwarzane są na podstawie Państwa zgody w celu prowadzenia procesów rekrutacyjnych.

W ramach posiadanych danych będziemy gromadzić także historię prowadzonych działań rekrutacyjnych z Państwa udziałem oraz historię zatrudnienia podjętego we współpracy z naszą agencją. Dane te będą gromadzone w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, czyli o uzasadnione interesy administratora danych, jakimi są prowadzenie skutecznych działań rekrutacyjnych oraz budowanie kompletnej i rzetelnej bazy kandydatów do pracy dla naszych partnerów.

Dane będą przechowywane przez okres trwania procesu rekrutacyjnego i usunięte w przypadku nie podjęcia pracy. W przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody na udział w przyszłych rekrutacjach, dane będą przechowywane, aż do momentu jej wycofania.

Dane osobowe mogą być udostępniane pracodawcom i partnerom w celu zatrudnienia lub realizacji dalszych etapów rekrutacji zgodnie z celem przetwarzania. Dane mogą być ujawniane naszym podwykonawcom wyłącznie w zakresie świadczonych dla nas usług, w szczególności serwisowi aplikacji, hostingu, zewnętrznym kadrom oraz księgowości.

Przysługuje Pani/Panu prawo do wglądu, poprawiania, usuwania, ograniczenia przetwarzania, oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. W przypadku wyrażonej zgody ma Pan/Pani prawo do jej cofnięcia. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wycofanie zgody na udział w kolejnych rekrutacjach spowoduje zaprzestanie przetwarzania Państwa danych w tym celu.

Informujemy także, że podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w rekrutacji. Brak podania danych objętych zgodą nie będzie stanowiło przyczyny odmowy zatrudnienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez AB Job Service Polska Sp. z o.o. moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.
Wyrażam zgodę dla AB Job Service Polska Sp. z o.o. na utrwalenie i bezpłatne wykorzystanie mojego wizerunku w zakresie prezentacji mojego profilu potencjalnym pracodawcom w prowadzonych procesach rekrutacyjnych.
Wyrażam zgodę dla AB Job Service Polska Sp. z o.o. na przekazywanie za pomocą wymienionych poniżej środków komunikacji informacji marketingowych oraz ofert handlowych partnerów i podmiotów współpracujących z administratorem danych, w tym ofert przewozów, ubezpieczenia i usług rozliczania podatków, zgodnie z wyrażonymi zgodami.

* pola wymagane