Formularz zgłoszeniowy

Administratorem danych osobowych jest Ab Job Service Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Rymarskiej 19, 53-206 we Wrocławiu.

Dane kontaktowe Administratora Danych Osobowych dostępne będą pod adresem www.abpraca.pl, a bezpośredni kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem iod@abpraca.pl.

Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji procesu rekrutacyjnego.

Dane osobowe mogą być udostępniane pracodawcom w celu zatrudnienia lub realizacji dalszych etapów rekrutacji zgodnie z celem przetwarzania. Dane mogą być ujawniane naszym podwykonawcom wyłącznie w zakresie świadczonych dla nas usług, w szczególności podmiotom wykonującym usługi serwisowe, doradcze, konsultacyjne, serwisowi IT i dostawcom usług hostingu.

Dane będą przechowywane, aż do momentu wycofania udzielonej zgody.

Przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących swojej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do żądania przeniesienia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

W przypadku wyrażonej zgody mają Państwo prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie przy czym wycofanie tej zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Informujemy także, że podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w rekrutacji. Brak wyrażenia zgody będzie uniemożliwiał wzięcie udziału w rekrutacji.

Wyrażam zgodę dla Ab Job Service Polska Sp. z o.o. na przetwarzanie moich danych osobowych w celu prowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych i przedstawiania ofert pracy.
Wyrażam zgodę dla AB Job Service Polska Sp. z o.o. na utrwalenie i bezpłatne wykorzystanie mojego wizerunku w zakresie prezentacji mojego profilu potencjalnym pracodawcom w prowadzonych procesach rekrutacyjnych.
Wyrażam zgodę dla AB Job Service Polska Sp. z o.o. na przekazywanie za pomocą wymienionych poniżej środków komunikacji informacji marketingowych oraz ofert handlowych partnerów i podmiotów współpracujących z administratorem danych, w tym ofert przewozów, ubezpieczenia i usług rozliczania podatków, zgodnie z wyrażonymi zgodami.

* pola wymagane